Event Som Motor i Regional Utveckling

TL;DR:
Events are the future. We create the future with people we meet at events. And we create events to meet people we want to create the future with. All major cities and regions are defined by the events that happens there. And Social Media has forever changed how we experience and consume events. Both before, during and after the event. If you want create the future with me. Make better events. And visit more events with me.

Events skapar möten
och
Möten skapar events
– Roger Kellerman

Detta är det viktigaste budskapet från en mycket bra panel jag hamnade på i Almedalen med flera bra deltagare.

Först ska jag ge mina egna tankar kring vikten av event. Sen kommer en sammanfattning av det viktigaste i panelen som du kan se själv här: Event och turism som motor för regional utveckling. Till sist tittar jag på vad min egen region och stad kan göra, där jag bor i Halland, Varberg och Halmstad.

Min syn på vikten av event

Det handlar om flera saker. Det handlar om hur man lyckas som stad, region eller land idag och imorgon i en allt mer global värld. Event kan vara många saker och olika stora i omfattning och antal besökare. Det kan vara allt från stora Mega-event som får uppmärksamhet över hela världen till små pytte-event med kanske bara 4 deltagare. En del kan vara extremt kommersiella jippon eller kulturella spektakel, andra kan vara rent deltagardrivna event i syfte utveckla varje enskild deltagare på något sätt. Event kan vara lokala eller globala med resenärer från hela världen, oavsett storlek. Det finns helt digitala event där deltagarna deltar aktivt eller som passiva åskådare från annan ort.

Event-kakan växer

En sak är säker: Event-kakan växer över hela världen. Internet och Sociala Medier har gjort det möjlligt att att samla människor från alla delar av världen till stora event och hitta deltagare till super-nichade event som var helt otänkbart bara för några år sen.

Event är viktiga för framtiden. Forskning, innovation, kunskap och nätverksbyggande sker som aldrig förr när männskor träffar varandra på allt smartare sätt. Vi bygger broar och engagerar oss som aldrig förr. Vi pratar med varandra både före, under och efter eventen på ett helt nytt sätt, mycket tack vare sociala medier.

Och även om kakan växer så är det många som vill vara med och äta kakan. Och deltagarnas tid och resurser är inte oändliga. När utbudet ökar vill vi naturligtvis välja dom bästa eventen att gå på. Konkurrensen kring att arrangera eventen på bästa tid och plats ökar samtidigt som kompetensen att göra hela eventupplevelsen bättre ökar med.

Sociala Medier har helt förändrat hur vi upplever och konsumerar event. Både före, under och efter eventen – Lord Sillion

En sak är säker. Ska vi bygga en bättre värld ihop så behövs det både mer och bättre event världen över. Av alla de sorter. Hela skalan från de till synes helt triviala ända till det viktigaste kongresserna och toppmöterna.

Öppenheten kring eventen är också av stor vikt och på frammarsch. Transparens är en nyckelstenarna om vi ska bygga ett hållbart samhälle här på vårt ända hem i solsystemet. Kan vi hålla koll på vad alla andra pratar om och gör världen över och även delta på allt fler event så kan vi också samarbeta på ett bättre sätt, så att vi alla drar i samma riktning mot en framtid där vi alla kan samsas. Här är det bra att många event helt öppet live-streamar och delar med sig av sitt innehåll i efterhand. Det största värdet av ett event är ju att träffa och interagera med dom andra som är med på eventet. Här måste många event bli bättre på att hjälpa till att öka interaktiviteten mellan deltagarna med.

Själv önskar jag jag att framför allt många mindre event blev mycket skickligare på att använda sociala medier både före, under och efter eventen för att förhöja värdet på eventen både för besökarna och arrangörena. Här behöver vi hjälpa arrangörerna på att bli bättre. Och att dom i sin tur hjälpa sina deltagare på att utnyttja fördelarna med SM (Genom att t.ex lära dom hur man använder alla olika SM på olika sätt). Att för en arrangör både få in mer data om sitt event och sina deltagare är viktigt. Upplevelsen kan även höjas väsentligt genom kommunikation direkt med sina deltagare och mellan deltagarna. Rätt använding av Hashtags och tillgång till Wi-Fi under många typer av event är väsentlig. Att även skapa “event” på tex Facebook och andra nätverk på rätt sätt, beroende på event, ger en mycket bra effekt.

Event

Panelen i Almedalen som jag var på heter:
Event och turism som motor för regional utveckling

Se den här: http://bambuser.com/v/5634891

Deltagare
Pehr Palm, VD, Event in Skåne
Roger Kellerman, publisher, Meetings International
Niklas Birgertz, VD, Sponsrings och eventföreningen
Peter Rohmee, Sport & affärer

Effekter av event – Pehr Palm

Här kommer min sammanfattning om vad som sas på själva eventet:

Event är komplexa och har alltid en massa andra effekter än själva huvudsyftet

Event bidrar till att en region får ökad attraktion.
Varmärket för en region är sammankopplat med dom event som sker där.
De driver turism och besöksnäring.
Väl genomförda event stärker en regions kompetens och CV för att genomföra framtida event.
De har i många fall starka socioekonomiska effekter. Där de också kan stärka sammanhållning, jämställdhet, integration, investeringar och stolthet i en region.
En del ger uppskattning och utveckling till lokalbefolkningen.
Stadsutveckling drivs starkt framåt av event.
Finansierings- och investerings-kultur och kunskap kring event ökar i samband med att nyttan av dem ökar.
Event är ett av de bästa sätten att driva indirekt samhällsutveckling.

Utmaningar och trender

Många destinationer har på allvar fattat att event är framtiden och bygger både arenor och organisationer för att göra fler, större och bättre event.
Många event flyttar in i stadsmiljö där man kan lättare utnyttja befintlig infrastruktur och tillgänglighet.
Eventbrashen får ökat förtroende.
Flera internationella aktörer tar över genomförandet av de större eventen.
Fler event blir hållbara.
Användandet av sociala medier före, under och efter eventen ökar och förhöjjer värdet av eventen både för arrangörer och deltagare.

Dom stora sport och musik eventen världen över med deltagarantal från 50 tusen till flera hundra tusen fyller eller bygger upp hela egna städer. Folk vallfärdar världen över för att besöka dessa bästa av upplevelser.

For example an event like Tomorrowland builds a whole city just for the event. See the trailer here.

Roger Kellerman

Så var det dags för Roger Kellerman. Åter igen upprepar jag det Roger själv upprepade flera gånger:

Events skapar möten
och
Möten skapar events
– Roger Kellerman

När man väl gör ett event är det viktigt att se och utnyttja alla synergieffekter och skapa kring-event som boostar huvudeventet.

“Event och möten bidrar till att skapa en attraktiv region, nya reseanledningar och arbetstillfällen, PR, tillväxt och stolthet hos medborgarna. Kongresser, möten, kulturen och idrotten och dess event erbjuder fantastiska möjligheter att engagera och förena människor som vill vara del av något större” — Pehr Palm

Den skånksa potentialen

Öresundsregionen har möjlighet att bli ledande inom event i norra europa. Skåne, Malmö, Lund och Helsingborg storsatasr kring alla typer och event. Ny arenor skapar nya event-byrårer som hittar på sätt att fylla arenorna. Men det krävs ännu mera investeringar.

Antalet internationella kongresser ökar med 100% på 10 år för att världen behöver mer kunskap? Är Sverige med i matchen där?

Lunds Universistet

“Jag kan garantera Lunds nya kongresshus en internationell kongress per månad i storleksklassen 1500-2000 internationella delegater. — Per Erikssson vd, Lunds Universitet 2014.

“Om man inte har kongresser och konferenser kan man inte utveckla forskningen i världen. Det går helt enkelt inte att tänka sig en akademisk värld utan möten, konferenser och kongresser. Har vi ett eget kongresshus i Lund kan vi öka antalet möten i stort, det är viktigt både för universitet och för staden. Att vi är ett av världens hundra mest betydelsefulla universitet, men inte arrangerar de riktigt stora kongresserna är självklart inte bra. Vi skulle kunna ha ett stort internationellt möte i Lunden gång i månaden. Sätter vi oss ned och jobbar för att det ska bli så skulle det gå.” – Per Erikson

Ystad med invånarantal på 17000 bygger en ny arena för 500 miljoner kronor

Almedalen är ett fantastiskt event

69 nya arenor i Sverige

20 nya eventbyråer i Skåne som jobbar med att fylla arenorna

Hållbara event är viktigt

Vad kan Skåne och resten av Sverige göra?

Investera i ny personal och kompetens utveckling kring event.
Investera i teknik kring event så som nya innovativa appar och liknande.

Närmanre samarbete mellan näringsliv och event byråer. Det handlar i första hand om samhällsutveckling och inte turism. Utveckla samhälet så fylls också hotellsängarna.

Roger säger att Skåne bör göra en 10-faldig ökning på satsning på event.

Småland och Jönköping gör en jättestor satsning på event.

Var är Halland?

Borgmästare

London och Borgmästarrevolutionen

London och deras borgmästare Boris Johnson storsatsar på event som London Tech Week.
London har passerat Stockholm som IT och Tech-stad. Det är här framtiden ligger. Den svenska regeringen har ingen koll alls. Borgmästarna kan ta bollen om dom fattar.

London Tech Week

Read more.
London cements position as tech capital of Europe at launch of London Technology Week

Boris Johnson launches London Tech Week at major Ukie education program

Är det dags för Skåne Events Week?

Varför är event och möten så viktiga?
“Möten stärker lokala forskare, kluster, innovationer samt regionen som en attraktiv plats att bo, arbeta och investera i. Målet är att Skåne ska vara den ledande regionen för möten och events i Norra Europa”

Varför är möten och events viktiga för samhöllsutvecklingen?
“Möten genererar tillväxt, skapar rekryteringskanaler och möten skapar events. Liksom att event skapar möten om man tar till sig de kunskaper som krävs för att detta ska bli verklighet. Vi kan i samverkan mellan, region, stad och den akademiska världen, föreningar, organisationer, kultur och idrottsrörelsen samt företagen i Skåne skapa en Penta-Helix samverkan. Det gäller bara att förstå vad som ska göras. Vi förstår vad som ska göras. Det är dags för nästa steg”

Borås statsar på sitt Kongresshus. Peter Stordalen ser potentialen i Borås och köpte upp alla hotellen.

Möten och events 2030

Antalet Kongresser kommer att ha ökat med 150% i världen. Antalet events kommer öka i samma mängd. Hur säller sig Skåne, Halland och Sverige till detta?

Vi måste ha fler som som gör bättre och mer kompetenta events.

Niklas Birgertz

Relations och upplevelse baserad kommunikation.
Event-markandsföring och sponsoring ökar i Sverige

Hållbara event är viktigt!

Vi måsta skapa bättre events-system.

En checklista för events:

 • Alla event ska vara Win-Win-Win. Det innebär att alla intressenter skapar värde för varandra plus att man försöker ge ett överraskingsvärde med.
 • Tillfredställa behov.
 • Tänk service och friktionslöshet för deltagare. Wi-Fi, Ström, mat och toaletter ska vara utan speedbumps.
 • Känn ditt ämne och din målgrupp. Var autentisk.
 • Bli mer kreativa. Tänk nytt kring reklam och sponsoring.
 • Använd Social media. Rätt kanaler och hashtags.
 • Aktivera besökare före, under och efter ett event.
 • Dela innhehållet. Twittra och livestreama.
 • Mät före under och efter eventen. (Kolla RIO)
 • Exponeringstänk och nytta under eventen.
 • Våga vara unik och nyskapande. Ta reda på vad andra gör i världen och remixa det.
 • Använd Crowdsourcing för att skapa bättre event.
 • Skapa bara hållbara event.
 • Våga kommunicera direkt med deltagarna.
 • Ha en vision och ett syfte med eventet.
 • Storytelling and Content Marketing is key

Framgångsrika Event

Framgångsrika Event

Peter Rohmee

Framgångsfaktorer för Sverige som eventland.

Sverige som nation kan bli mycket bättre på att hjälpa till på nationell nivå att stötta event tidigt i processen. Vi måsta premiera dom som är bäst så att dom blir ännu bättre. Varför ska Göteborg ta alla risker bara för att dom redan är bra?

Alla kommuner och regioner måste ha mycket bättre eventstaregier. Har dom resurser och pengar för att backa upp sina strategier?

Kommunerna måste även våga gå ut att säga att vi sponsrar detta event för att vi tycker upplevelsen är viktig för medborgarna.

Kommuner ska bli bättre på att sälja sina rättigheter till arrangörerna. Så att dom faktiskt får betala för viss infrastruktur och inte får allt gratis.

Uppfinn inte hjulet på nytt utan lär dig av alla event över hela världen. Mycket har gjorts redan.

Jobba med Borgmästarna

Almedalen är ett jätteviktigt event som driver utvecklingen i Sverige!

Halland och Varberg

Naturligtvis var det mycket som handlade om hur skåne som region kunde bli bättre på event. Det utesluter ju inte att andra regioner kan bli haka på och bli bättre på event dom med. Själv är jag född och uppvuxen i Halmstad. Efter att ha bott i Stockholm hamnade jag till slut i Varberg för 10 år sen där jag nu trivs. Så mina tankar går till både Varberg och Halmstad och hur hela Halland ska utnyttja sin fantastiska plats mitt på Sveriges Västkust med nära till både Göteborg och Skåne.

Västkustens Kreativa Mittpunkt

För 3 år sen lanserades en vision i Varberg om det det ska bli västkustens kreativa mittpunkt till 2025. Det passar bra rent geografiskt med sin närhet till Göteborg. Varberg ska genomgå ett jättestort stadsbyggnadsprojekt de närmaste 15 åren. Vi gräver ner järnvägen med ett dubbelstår under stan och flyttar hamnen. Det gör att vi får loss en hel stadsdel direkt vid havet som ska fyllas med spännande byggnader och projekt.

Själv blev jag direkt sugen att bli entreprenör för hela visionen för 3 år sen. Jag kontaktade dåvarande borgmästare i Varberg Jörgen Warborn och kollade om det var möjligt. Kommunen kunde inte göra något då och han sa att jag kunde göra det på egen hand. Jag har nu i 3 års tid gått på varenda event jag kunnat hitta och lärt mig allt om entreprenörskap och ambassadörskap. Jag ställde upp att bli Entreprenörs-Ambassadör för Varberg och Halland på ett annat event i Almedalen: Entrepreneur Sweden and Startup Manifesto.

Varberg är en riktigt fin sommarstad som är fylld med små event hela sommaren och några större samt det nu vädigt stora Hallifornia mitt på sommaren. Det saknas dock en hel del för att Varberg ska bli en lockande event-stad. Det är svårt att hålla någon större kongress här och det är ont om kursgårdar nära havet som kan utnyttja Varbergs fulla potential som kuststad.

Vi har en Event Management linje på Campus Varberg och en Turism- och destinationsutvecklare kurs. Här finns all möjlight att innovera fram fler och bättre event.
Jag säger lägg Halland Event Week här i Varberg eller Halmstad som går ut på att träffas och prata framtidens event.

Fler arenor

Det som saknas är några större moderna arenor här i Varberg. Det går naturligtvis bra att bygga i den nya hamnen. Detta är dock långt in i framtiden. Vi kan kan göra mer innovativa event här fram tills dess om vi blir påhittiga. Vi behöver bli bättre på Social medier och se till att ha bra wifi, streaming och teknik på alla event. Hur ska vi lösa bristen på bra och stora lokaler?

Campus Varberg, Alexandersoninstitutet, CRED och EMC

För alla mindre event är det också väldigt svårt att få kritiskt massa i en mindre stad. Redan nu har vi dock många välbesökta mindre event av hög kvalitet. Via CRED på campus har vi annortnat kreativa träffar som Pecha Kucha och Afternoon Tea med väldigt bra uppslutning för en mindre ort och med bra kvallitet.

Fler träffar som anrodnats via Campus och Alexandersoninstitutet är de som EMC och Comm-It mfl hållt i. Det har varit bland dom bästa event som jag gått på där olika möten och träffar har varit moddererade gruppsamtal vid bord där deltagarna blivit noga utplacerade och i flera fall även cirkulerat för att skapa intressanta diskussioner.

Detta format är något som vi kan vara stolta över och går utmärkt att bygga vidare på för att stärka Varberg, Halland och Sverige som bästa destinationen för kreativa event.

Ett annat bra sätt är naturligtvis att regelbundet bjuda in många intressanta personer på eventen som både driver dom och deltar i dom. Vi är väldigt bra på att skapa möten på flera events här där interaktiviteten och mingel-faktorn är hög mellan deltagarna.

Den möjlighet som jag ser för Varberg är bli bättre på att skapa fler nydanade events av typen Hackathon och Knytkonferenser. Dessa typer av event blir oftast väldigt kreativa och intressanta även med en mindre antal deltagare. Rätt genomförda kan bom bli populära och omtalade i hela Sverige. Det är detta som krävs om Varberg ska profilera sig som en Kreativ Stad.

Vi vill ha många bra och kreativa Möten och Event som man längtar tillbaka till. Och inte bara i Varberg. Vi gör hela Halland till ett eftertraktat ställe att gå på event på, med sin närhet till havet som vi alla har en inre längtan efter. Och ett stället där man får dom bästa event-upplevelserna. Dom som man pratar om och tänker på när man kommer hem.

Fler och bättre event är framtiden! Ska du vara med att skapa framtiden ihop med mig? 

Parallellt med denna rapport har jag även skrivit:

Entrepreneur Sweden and Startup Manifesto

Lord Sillion
Framtidskapten, Curiosity Ninja, Digital Strategist and Future Ambassador

2 thoughts on “Event Som Motor i Regional Utveckling

 1. Pingback: Entrepreneur Sweden and Startup Manifesto | Lord Sillion – Curiosity Ninja

 2. Pingback: Gott Slut 2015 – Lord Sillion – Captain Future

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s