Swimming in the Flow #Blogg100

#096 [XCVI]
Välja att simma i Flödet [Choosing to swim in The Flow]

PreadatorX

Swimming with with Predator X

Idag har jag lyssnat på Filosofiska rummet med @Mymlan (Sofia Mirjamsdotter), Andreas Jacobsson, Peter Gärdenfors om Konsten att leva i ett informationssamhälle. @Mymlan bloggar själv om det idag. Det handlar om informationsstressen och hur man lever med det ständigt ökande informationsflödet som man kan “Välja” att utsätta sig för. Förutsatt att det då finns “Fri Vilja” 🙂

Internet och nätverkssamhället har precis kommit till Jorden. Det kan vara jobbigt att anpassa sig till detta nya sätt att leva. Men man behöver inte göra det ensam. Vi kan hjälpa varandra att anpassa oss, filtrera information och se till våra kroppar chans att vila, röra på sig och göra andra kognitiva aktiviteter utanför detta flöde.

Själva iden med detta nya samhälle är ju att vi ska göra saker tillsammans på ett helt nytt sätt som mänskligheten aldrig skådat innan.

Hjälp varandra att simma!

Jag är säker på att mitt alter ego Lord Commander Sillion kommer dyka upp i framtiden som gästbloggare här och ge sina synpunkter på hur nätverkssamhället fungerar på deras planet och hur det kan utveckla sig i framtiden här på Jorden. Under tiden kan vi ta del av Don Tapscotts tankar kring det.

“What if we could connect ourselves in this world through a vast network…could we go beyond just sharing information & knowledge? Could we start to share our intelligence? Could we create some kind of collective intelligence that goes beyond an individual or a group or a team – to create perhaps some kind of consciousness on a global basis. If we could do this we could attack some big problems in the world.”

“I get a lot of hope that maybe this smaller, networked, open world that our kids inherit – might be a better one, and that this new age of networked intelligence could be an age of promise fulfilled, and of peril unrequited.”

“Let’s do this.” — Don Tapscott

The Science Fiction Social Media Dilemma

Ikväll så jag också första delen av den Kanadensiska TV-serien Continuum. Den verkar ganska lovande Men …. När jag tänker på all gammal och ny science fiction som görs så har den ju sällan med social media och ett globalt stort nätverk där alla är samman kopplade. Och det gäller även annan Storytelling som handlar om dagens samhälle. Tänk så många problem dom kunde lösa om dom använt detta nätverk.

Best not to think about it to much …


Kolla in Don Tapscott om ni inte gjort det innan

/@LordSillion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s